Dag: 27. september 2021

VIKTIG MELDING FRA NKK: Endringer i Etiske grunnregler for avl og oppdrett

Til alle klubber og forbund. I NKK Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad. Regler-for-registrering-av-hund-2021     Etiske grunnregler for avl og oppdrett – September 2021 Link til HS-protokoll, se sak 39/21: https://www.nkk.no/getfile.php/132372228-1622478478/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/HS%2010-21%20Protokoll.pdf

Rull til toppen