Årets hund og klubbmesterskap

Rogaland Fuglehundklubb

(rev 2, 19.12.2022 Vedtatt på årsmøtet 2022)

”Årets hund” premieringer i Rogaland Fuglehundklubb

Premiering av «Årets hund» skal være en påskjønnelse av gode resultater for inneværende år. De skal stimulere til deltagelse på egne prøver, fremme allsidighet og synliggjøre særdeles gode hunder.

Årlig deles det ut premieringer i totalt 7 klasser:

Årets hund UK

Årets hund AK

Årets hund Skog

Årets hund VK

Årets hund Utstilling

Årets hund Allround

Rogalands troféet

Forutsetningen for å kunne oppnå premiering er at hunden skal eies av et medlem i RFK. Eier av hunden som får premie må ha vært medlem av RFK ved alle de anledninger som er grunnlag for premien.

Det er kun jaktprøver som er åpne for alle raser i gruppe 7 som teller i kåringen (men send inn alle resultater).   

Beregning av poeng baseres på innmeldte resultater på eget skjema utarbeidet av RFK. Poeng kan kun oppnås på arrangement i samme år.  

Eier er selv ansvarlig for å sende inn resultater innen fastsatt frist. Skjema, retningslinjer og frist for innmelding legges ut på klubbens nettside i god tid før fristens utløp (normalt medio januar). Resultatene bekjentgjøres 2 uker før utsendelse av sakspapirer til årsmøtet, slik av eventuelle feil kan rettes opp. Endelig resultater bekjentgjøres i forbindelse med utsendelse av sakspapirer til årsmøtet. Utdeling av premier utføres på årsmøtet.

Årets hund UK

Med denne tildelingen ønsker vi å premiere den gode unghunden.

 • Poeng kan hentes fra:
  • Inntil 4 premier fra jaktprøver oppnådd i løpet av året, samt poeng fra høystatusløp som kommer i tillegg (Poengberegning høystatus UK))
 • Hunden skal ha deltatt på minst en konkurranse i klubbens regi (utstilling og/eller jaktprøve).
 • Ved poenglikhet vinner hunden med beste enkelte jaktpremie (her teller høystatusløp), deretter vinner yngste hund, heretter loddtrekning. 

Årets hund AK

Med denne tildelingen ønsker vi å premiere den gode AK hunden.

 • Poeng kan hentes fra:
  • Inntil 4 premier fra jaktprøver oppnådd i løpet av året
 • Hunden skal ha deltatt på minst en konkurranse i klubbens regi (utstilling og/eller jaktprøve).
 • Ved poenglikhet vinner yngste hund, heretter loddtrekning. 

Årets hund Skog

Med denne tildelingen ønsker vi å premiere den gode skogsfugl hunden.

 • Poeng kan hentes fra:
  •  Inntil 4 premier fra jaktprøver oppnådd i løpet av året 
 • Hunden skal ha deltatt på minst en konkurranse i klubbens regi (utstilling og/eller jaktprøve).
 • Ved poenglikhet vinner beste enkelte jaktpremie, deretter vinner yngste hund, heretter loddtrekning

Årets hund VK

Med denne tildelingen ønsker vi å premiere den særdeles gode hunden.

 • Totalt teller inntil 5 premier oppnådd i løpet av året, samt poeng fra i NM individuelt (inklusiv NM skog) og deltagelse NM lag (hunden må ha deltatt på laget). 
 • Hunden skal ha deltatt på minst en konkurranse i klubbens regi.
 • Ved poenglikhet vinner beste enkelte jaktpremie (her teller antall startede hunder), deretter vinner yngste hund, heretter loddtrekning. 

Årets hund Allround

Med denne tildelingen ønsker vi å premiere en hund som behersker alle prøvegrener og har oppnådd premie i flest mulig grener, ingen krav om deltagelse på utstilling.

 • Tilsammen beregnes det beste resultat fra de 6 ulike grenene (for hunder over 2 år) og 5 grener (for hunder under 2 år) inn i poengberegningen.
 • Poeng kan hentes fra:
  •  Beste premiering fra jaktprøver oppnådd i løpet av året fra hhv høyfjell høst, vinter, lavland, skog (gjelder ikke for UK hunder), fullkombinert og apport
  • Kun den beste premiering fra hver enkelt gren er tellende
 • For høystatusløp i UK klassen gjelder poengberegning som oppgitt i tabell under (Poengberegning høystatus UK).
 • For å få premie må en hund over 2 år ha premiering i 4 av de 6 grenene, mens en hund under 2 år må ha premiering i 3 av de 5 grenene. 
 • Hunden skal ha deltatt på minst en konkurranse i klubbens regi (utstilling og/eller jaktprøve).
 • Ved poenglikhet vinner yngste hund, heretter loddtrekning. 

Årets hund Utstilling

Med denne tildelingen ønsker vi å premiere hunden med det beste eksteriør.

 • Poeng kan hentes fra:
  • Inntil 4 premier fra utstillinger oppnådd i løpet av året
 • Hunden skal ha deltatt på minst en konkurranse i klubbens regi (utstilling og/eller jaktprøve).
 • Hunden må være jaktpremiert for å vinne denne tittelen. 
 • Ved poenglikhet vinner hunden med beste enkelte utstillingspremie, deretter vinner yngste hund, heretter loddtrekning. 
 • En hund som allerede er NUCH/fullcertet og som blir BIM eller BIR får godskrevet 1 Cert poeng. Den reelle Cert vinner får også Cert poenget *.

Rogalands troféet

Med denne tildelingen ønsker vi å stimulere til deltagelse i klubbens egne prøver.

For Rogalands troféet kreves deltagelse både fra jaktprøve og utstilling arrangert av RFK. Resultat fra beste prøve teller.

Beregning av poeng

Poengberegning for utstilling

Poengberegning for VK (NM alle grener)

Sufficient

½

3. VK kval / 1 dags VK

3 – (4)

Good

1

2. VK kval / 1 dags VK

6 – (7)

Very good

2

1. VK kval / 1 dags VK

10 – (11)

Excellent

3

  

4. BHK/BTK

4

4. VK semi / 2 dagers VK

1 – (2)

3. BHK/BTK

5

3. VK semi / 2 dagers VK

4 – (5)

2. BHK/BTK

6

2. VK semi / 2 dagers VK

8 – (9)

BIM

7

1. VK semi / 2 dagers VK

12 – (13)

BIR

8

  

Kun ett / det høyeste poengtall gjelder

6. VK finale / 3 dagers VK

1 – (2)

  

5. VK finale / 3 dagers VK

2 – (3)

Tillegg ved utstilling

4. VK finale / 3 dagers VK

4 – (5)

Res. Cacib

½

3. VK finale / 3 dagers VK

8 – (9)

Cacib

1

2. VK finale / 3 dagers VK

12 – (13)

Nordisk Cert

1. VK finale / 3 dagers VK

15 – (16)

BIG

1

  

BIS

1

Poengberegning høystatus UK

CK

1

1. Norsk Derby kval              

Cert ( se * side 4)

1

2. Norsk Derby kval               

BIS/NKK

5

1. Norsk Derby semi               

2. BIS/NKK

4

2. Norsk Derby semi               

3. BIS/NKK

3

3. Norsk Derby semi

4. BIS/NKK

2

1. Norsk Derby finale

                 

 

2. Norsk Derby finale

4

 

3. Norsk Derby finale      

Tillegg ved jaktprøve

4. Norsk Derby finale                    

CACIT

3

5. Norsk Derby finale       

ÆP skog

3

  

Res CACIT 

2

1. Unghund Grand Prix                    

3

CK

1

2. Unghund Grand Prix                    

2

Deltagelse NM lag

3. Unghund Grand Prix               

1

    

Poengberegning for jaktprøver/ fullkombinert

1. Sør Norsk Unghund Mesterskap

3

3. UK / 3. AK

3

2. Sør Norsk Unghund Mesterskap  

2

2. UK / 2. AK

6

3. Sør Norsk Unghund Mesterskap  

1. UK / .1 AK

10

  
 

1. Forus Open

Poengberegning for apport

2. Forus Open

2

3. UK / 3. AK

1

3. Forus Open

2. UK / 2. AK

3

  

1. UK / 1. UK

6

1. Arctic Cup finale                         

  

2. Arctic Cup finale                           

3

  

3. Arctic Cup finale                    

2

  

4.Arctic Cup finale               

1

Beregning av poeng Rogalands troféet

For Rogalands troféet kreves deltagelse både fra jaktprøve og utstilling arrangert av RFK. Resultat fra beste prøve teller.

Poengberegning:

Minste poengsum for å vinne Rogalands troféet er 50 poeng. Ved poenglikhet vinner beste enkelte jaktpremie (se rangering jaktpremier), Cert rangeres høyere enn Reserve Cert, deretter vinner yngste hund, heretter loddtrekning.

Skulle en hund være fullcertet, og sier fra seg dette Cert på RFK’s utstilling, så vil denne hunden også få poengsummen som hva et Cert ville gitt i poengberegningen. 

Poeng for utstilling:

Excellent 30p

Very good 20p

Good 10p

Sufficient 5p

Cert 5p

CK 5p

Poeng fra jaktprøve (Sirdal høst, vinter I eller II, Lavland Forus)

 1. AK fullkombinert 45p
 2. VK, 1. AK, 1. UK 35p 
 3. VK. 2.AK fullkombinert + 1.UK fullkombinert 30p
 4. VK, 2. AK, 3AK fullkombinert + 2.UK fullkombinert 25p
 5. VK, 2. UK 20p
 6. VK, 3. AK 15p
 7. VK, 3. UK 10p
 8. CACIT, Res CACIT eller CK 10p

Rangering jaktpremier

(Her teller antall startede hunder)

 • 1 VK m/CACIT
 • 2 VK m/RES CACIT
 • 1 VK m/CK
 • 2 VK m/CK
 • 1 VK
 • 1 AK
 • 1 UK
 • 2 VK
 • 2 AK
 • 2 UK
 • 3 VK
 • 4 VK
 • 3 AK
 • 3 UK
 • 5 VK
 • 6 V
Rull til toppen