Årsmøtet 2015

Vi gratulerer alle premierte hunder og eiere, og ønsker alle nye styremedlemmer og nye medlemmer i diverse komiteer hjertelig velkommen.

Referat årsmøte 2015

Rull til toppen