Årsmøtet 2018

Vi gratulerer alle premierte hunder og eiere, og ønsker alle nye styremedlemmer og nye medlemmer i diverse komiteer hjertelig velkommen.

Referat årsmøte RFK 2018

Rull til toppen