Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2022 ble avholdt 16. mars 2022.

Referat årsmøte RFK 2022

RFK Årsmøtedokument 2022

RFK Årsberetningen 2021

RFK Resultatregnskap 2021, balanse 2021 og budsjett 2022

RFK Revisors beretning 2021

RFK Valgkomite innstilling 2022

RFK Årets hund 2021 alle

Rull til toppen