Styre og komiteer

Hovedstyre

 • Leder                 Erwin Kranzmann   90917945
 • Nestleder          Thomas Hebo 97665002
 • Styremedlem    Ole Maribu  90892962
 • Styremedlem     Cecilie Hammer 41463022
 • Styremedlem    Monica Hadland 93232592
 • Varamedlem    Aud Iren Løyning
 • Varamedlem    Cecilie Ausland 93660688

Utstillingskomité

 • Lene Osberg 46953966
 • Hilde B. Ims  95781739
 • Karin Ravndal
 • Catrine Pedersen

Sirdal Høst

 • Cecilie Hammer, leder Sirdal høst 41463022
 • Alexander Kristiansen, leder Fullkombinert 47394955
 • Nils Otto Håra
 • Steinar Kristiansen
 • Tore Eritzland
 • Barbro Sandal

Sirdal Vinter I

 • Stig Andrè Sunde, leder  90593285
 • Hilde B. Ims
 • Pål Livar Ravndal (2025)
 • Tom Ove wold (2025)

Sirdal Vinter II

 • Jens Arne Thorsen, leder 
 • Barbro Sandal
 • Gunhild Kvinen
 • Ole Bastian Nordstrand

Forusprøven / Terrengutvalg Lavland

 • Per Sandanger, leder 90874947
 • Tore Eritzland
 • Eira Baugstø Grindhaug
 • Cecile Ausland 
 • Per Eivind Øen
 • Svein Enes
 • Monica Hadland
 • Jone Nærland

Terrengutvalg Høyfjell

 • Ole Aamodt, leder  90982229
 • Tor Olaf Espeland
 • Toralf Ekrheim
 • Simen Fugelli

Materialforvalter

 • Ellinor Nesse 95939348

Dommerutvalg

 • Kjetil Kristiansen, leder
 • Jørn Gunnar Bowitz
 • Steffen Søreng

Revisor

 • Sverre Tesdal  92805850
 • Gaute Kyllingstad (vara)

Rypetaksering (aktivitetsgruppe)

 • Toralf Ekrem    90112353
 • Simen Fugelli

Leirduekomité (aktivitetsgruppe)

 • Terje Egeland   93090437
 • Stig Andre Sunde
 • Thomas Hebo
 • Kim Andre Lea

Valgkomité

 • Øyvind Mauseth, leder   98637620
 • Ole Maribu
 • Lene Osberg
 • Ellinor Nesse (vara)
Rull til toppen