Styre og komiteer

Hovedstyre

 • Leder                 Erwin Kranzmann   90917945
 • Nestleder          Arild Skeivik 90067522
 • Styremedlem    Jan-Atle Larsen   97187473
 • Styremedlem     Cecilie Hammer 41463022
 • Styremedlem    Turid Helgø 91647749      
 • Varamedlem     Ole Maribu  90892962
 • Varamedlem     Thomas Hebo 97665002

Utstillingskomité

 • Lene Osberg 46953966
 • Hilde B. Ims  95781739
 • Karin Ravndal
 • Silje Lea
 • Astrid Eriksen
 • Gro Ravndal

Sirdal Høst

 • Cecilie Hammer, leder 41463022
 • Øyvind Mauseth
 • Karl Kallevåg-Albrigtsen
 • Tore Eritzland
 • Barbro Sandal

Sirdal Vinter I

 • Stig Andrè Sunde, leder  90593285
 • Hilde B. Ims
 • Ynge Tveit
 • Gisle Mæland

Sirdal Vinter II

 • Steffen Søreng, leder 41507319
 • Jan Atle Larsen
 • Steffen Slaattebræk
 • Stian Sæland
 • Christer Hope
 • Svein Dørheim

Forusprøven / Terrengutvalg Lavland

 •  Turid Helgø, leder 91647749
 • Tore Eritzland
 • Tor Olaf Espedal
 • Steinar Søiland
 • Cecile Ausland / Lars Sanne
 • John Johnsen
 • Børge Simonsen
 • Monica Hadland
 • Jone Nærland

Terrengutvalg Høyfjell

 • Ole Aamodt, leder  90982229
 • Tor Olaf Espeland
 • Toralf Ekrheim
 • Simen Fugelli

Materialforvalter

 • Ellinor Nesse 95939348

Dommerutvalg

 • Ola Lunden Nedrejord, leder 91525513
 • Kjetil Kristiansen
 • Arild Skeivik

Revisor

 • Sverre Tesdal  92805850
 • Gaute Kyllingstad (vara)

Rypetaksering (aktivitetsgruppe)

 • Toralf Ekrem    90112353
 • Simen Fugelli

Leirduekomité (aktivitetsgruppe)

 • Terje Egeland   93090437
 • Stig Andre Sunde
 • Stian Sæland
 • Kim Andre Lea

Valgkomité

 • Øyvind Mauseth, leder   98637620
 • Turid Helgø
 • Arild Skeivik
 • Ellinor Nesse (vara)

Aktivitetsgruppe Furenes

 • Turid Helgø
 • Inger Elisabeth Mæland
 • Karl Kallevåg-Albrektsen
 • Per Øyvind Hinna
 • Cathrine Pederesen
 • Cecilie Ausland
 • Barbro Sandal
Rull til toppen