Aversjonsdressur

På de fleste sommer og høstaktivitetene til RFK og tilsvarende klubber er det satt krav om dokumentasjon på bestått aversjonsdressur for å delta.
Dette forhindrer at hundene våre under trening og konkurranser jager og eventuelt skader sau eller annet bufe på beite.

Aversjonsdressur er et meget godt tilbud for hundeeiere, og de som har bufe på utmarksbeite. Har du såkalt sauebevis kan du gå sommeren og høsten trygt i møte.

Annonseres på hovedsiden.

Rull til toppen