Historie

Historie

Offisielt starter RFKs historie med stiftelsesmøtet 24.januar 1970. I virkeligheten begynte klubbens historie allerede i 1967.

Første steg

Ideelt sett burde oppblomstring av nye klubber og avdelinger komme på grunn av aktivitetsutvikling og nye behov. Virkeligheten er ikke alltid så rosenrød. I hvert fall er den ofte mer sammensatt og uryddig. Det første steget på vei til selvstendig klubb, hviler på bruddet mellom Norsk Kennelklub, NKK og Norges Jeger og Fiskerforbund, NJFF. Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskerforbund, SRJF, arrangerte fuglehundprøver i Sirdal fra 1960 til 1964. Dette var små prøver med et AK parti lørdag og et UK parti søndag. Hovedkvarteret var lagt til Fjellstua på Sinnes og de fleste deltakerne hadde familiene med. I disse første årene ble grunnlaget for et entusiastisk fuglehundmiljø grunnlagt. Livslange vennskapsbånd ble knyttet, felles aktiviteter i form av turer, samlinger og fester sveiset miljøet sammen og la grunnlaget for utviklingen av den rogalandske fuglehund.

Den første prøven i 1960 kombinerte instruksjon og prøve. I denne prøvekomiteen satt Tønnes Auestad og Odmund Møllerop som senere var blant initiativtakerne til stiftelsen av RFK. På dette tidspunktet var det få deltakere med erfaring fra jaktprøver. Kombinasjonen instruksjon og prøve fungerte derfor motiverende for disse, samtidig som kunnskapen om hund og jaktdressur var svært nyttig for et ungt og «jomfruelig» fuglehundmiljø.

«Idyllen» varte i 5 år. Bruddet mellom hovedorganisasjonene førte til brudd i lokalmiljøene. NJFF opprettet sitt eget Jagthundforbund og det ble «tabu» for medlemmer av NKK og samarbeidende klubber å delta på prøver arrangert av det nye forbundet. Personer som brøt dette «tabu» ble faktisk ekskludert fra sine respektive organisasjoner og måtte holde seg borte fra prøver godkjent av NKK. I Rogaland fantes flere NKK-medlemmer og medlemmer av spesialklubbene. Bare et fåtall av disse var så jaktprøveinteressert at de reiste ut av distriktet for å delta på prøvene. Redningen for de mest aktive kom med stiftelsen av Agder Fuglehundklubb og prøven i Åseral. Senere kom Telemark Fuglehundklubbs prøver på Rjukan. Vestlandske Fuglehundklubb hadde sin prøve på Maurset, men her var reiseruten både lang og kronglet, og få rogalendinger syntes det var bryet verd å reise helt til Hardangervidda.

Endelig egen klubb

Drømmen om en egen distriktsklubb var derfor sterk. Det tok noen år før det ble en realitet, men etter at interimstyret som besto av Tønnes Auestad, Egil Eritzland, John Runden, Odmund Møllerop, Nic Vaage, Svein Viken og Ole Kalsås hadde satt i gang stiftelsesprosessen, ble generalforsamlingen berammet til 12.mars 1970. I forbindelse med dette arbeidet hadde interimstyret god hjelp av daværende formann i Fuglehundklubbenes Forbund, FKF, Trygve Heyerdahl. Blant annet sa vedtektene i NKK at klubben måtte ha minimum 25 medlemmer for å få en samarbeidsavtale med organisasjonen. For RFK var dette et problem. Klubben skulle konkurrere om medlemmer med den veletablerte foreningen SRJF. For å klare dette måtte klubben ha noe å tilby nye medlemmer. Det viktigste klubben kunne tilby, var samarbeidsavtalen, som blant annet medførte godkjente jaktprøver. Klubben fikk avtalen ved hjelp av Heyerdahl og dermed var grunnlaget for å vokse i medlemsantall lagt. I 1975 opphørte stridighetene mellom NKK, NJFF og Norges Jagthundforbund til stor glede for lokalklubbene. I ettertid har klubben periodevis samarbeidet med SRJFF om konkrete arrangementer, som utstilling, jaktprøver og åpne møter.

Rull til toppen