Gullmerke og årlig Sommerfest for RFKs Tillitsvalgte og Frivillige

RFK arrangerer hvert år en sommerfest for å hedre de tillitsvalgte og alle som bidrar positivt til klubbens vekst og samhold. Festen er vår måte å gi tilbake på og vise vår takknemlighet for den tid og innsats som legges ned i frivillig arbeid og dugnadsinnsats. Vi håper at dette initiativet vil virke som en inspirasjon og motivere enda flere til å engasjere seg og styrke fellesskapet.

Er du interessert i å delta på festen? Ta gjerne kontakt med styret eller valgkomiteen hvis du har et lidenskapelig engasjement for klubben og en sterk dugnadsånd.

I henhold til klubbens vedtekter, har styret mulighet til å «…påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester på et bestemt område eller i en spesiell sak.» Slike bidrag belønnes med klubbens gullmerke.

Styret har en rekke kandidater i tankene som vi mener fortjener gullmerket, og vi ser frem til å kunne dele ut flere utmerkelser i fremtiden, enten det er på nyttårsfesten, sommerfesten eller årsmøtet.

Kjenner du noen som fortjener gullmerket? Vi oppfordrer deg til å sende inn forslag med en skriftlig begrunnelse, slik at vi kan vurdere kandidaturene. Medlemmer kan sende inn forslag når som helst i løpet av året

IMG_4111

På årets sommerfest hadde vi gleden av å overrekke gullmerket til Lene Osberg, som over lang tid har gjort en betydelig innsats for klubben.
Her følger styrets begrunnelse:

Tildeling av gullmerke til Lene Osberg

Det er mange medlemmer i RFK som gjennom årene har markert seg positivt ved at de deltar i aktiviteter og/eller styre og stell i mye større grad enn det som forventes. Disse ildsjelene er med på å legge til rette for at de som er mindre aktive kan søke hjelp i klubben, og at vi klarer å opprettholde et høyt aktivitetsnivå til glede for alle medlemmene i RFK.

Styret fokuserer på å hedre disse medlemmene, som bidrar ekstra positivt sammenlignet med de fleste av oss, og i kveld på denne flotte sommerfesten er det en glede å trekke fram en av de mest aktive av disse ildsjelene, og gi den heder denne tillitsvalgte personen fortjener, for sin sterke og mangeårige innsats for vår felles interesse……, fuglehunden.

Om kandidaten kan det sies;
Et ubetinget ja menneske til fuglehundesportens stadige behov, og en av klubbens velvillige hjelpere som er høyt verdsatt og respektert i miljøet. Hun har en genuin lidenskap for å lese hund og deler velvillig med sin kunnskap og erfaring

Denne personen er kjent for sin direkte væremåte, med klare tilbakemeldinger i de aller fleste situasjoner. Hun heier alltid på nybegynnere, og gleder seg på deres vegne når de lykkes!

Vedkommende er med på å skape et godt og trivelig, sosialt miljø på våre jaktprøver og øvrige aktiviteter, enten det er som deltaker, instruktør, i prøvekomite eller dommer

En meget allsidig person som er medlem av avlsrådet i NGK, brenner for rasen og har flere flotte Gordonsettere i egen stall. Hennes hunder brukes mye og vises frem på diverse arenaer; jaktprøver, apportprøver og utstillinger.

I 2021 ble hun autorisert fuglehund dommer igjennom RFK og har allerede rukket å bli en godt etterspurt dommer, en oppgave hun utfører på glimrende måte og en flott representant for klubben vår.

Vedkommende er i tillegg en anerkjent oppdretter som har fått frem flotte og heftige jakthunder.

Det er derfor en stor glede å be vår eminente instruktør, dommer, prøvekomitemedlem og oppdretter Lene Osberg å komme fram for å få sin velfortjente heder.

RFK hedrer i kveld Lene Osberg, gjennom tildeling av klubbens Gullmerke, diplom og en liten gave i form av edle dråper.

Gullmerket tildeles medlemmer som har utøvd betydelig innsats for klubben i enkeltsaker og spesifikke felt over lang tid.

 

Sandnes 31. mai 2024 Erwin Kranzmann

Styreleder RFK

IMG_4104
IMG_4093
IMG_4130 (1)
Gullmerke og årlig Sommerfest for RFKs Tillitsvalgte og Frivillige