Month: september 2021

VIKTIG MELDING FRA NKK: Endringer i Etiske grunnregler for avl og oppdrett

Til alle klubber og forbund. I NKK Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad. Regler-for-registrering-av-hund-2021     Etiske grunnregler for avl og oppdrett – September 2021 Link til HS-protokoll, se sak 39/21: https://www.nkk.no/getfile.php/132372228-1622478478/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/HS%2010-21%20Protokoll.pdf

Liten rapport fra treningssamlingen 28 august

RFK arrangerte treningsamling under Sirdals høst prøven 28 august. Det var 16 ekvipasjer (12 unghunder og 4 voksne) som deltok i et strålende være inne i Holmevann øst. Formålet med samlingen er introduksjon til nye/uerfarne medlemmer for føring av hund i fjellet med fokus på ekvipasjen (fører og hund). Terrenget vi disponerer tilbyr mange situasjoner for […]

Rull til toppen