Hovedside

Treningssamling på Karmøy

Rogaland Fuglehundklubb inviterer til treningssamling lørdag 11. mars. Instruktør er Per Sandanger, velkjent i klubben og en meget rutinert tilrettelegger. Treningssamlingen vil foregå på Karmøy i gode terreng som også benyttes i konkurransesammenheng. Det vil i tillegg bli anledning til å trene på duer i kontrollerte former. Benytt denne sjansen til å kunne trene i gode biotoper under […]

Velkommen til valpekurs

Valpekurset begynner å bli fullt, vi setter derfor en påmeldingsfrist til 10/02.Etter det vil det bli mulig å sette seg på venteliste.Mer info sendes ut til påmeldte etter fristen har gått ut. RFK arrangerer valpekurs på inngjerdet uteområde på Stangelandsvegen 241, Voll.Kurset har en varighet på 6 kvelder og koster NOK 1500,- for medlemmer og […]

Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2023

Rogaland Fuglehundklubb sitt 53. årsmøte vil bli avholdt onsdag 15. mars 2023. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet:  Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato. (8.02.) Forslag på kandidater til valgene:  Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato. (8.02.). Ta kontakt med […]

Rull til toppen