Forfatter: Ellinor Nesse

Treningssamling på Karmøy

Rogaland Fuglehundklubb inviterer til treningssamling lørdag 11. mars. Instruktør er Per Sandanger, velkjent i klubben og en meget rutinert tilrettelegger. Treningssamlingen vil foregå på Karmøy i gode terreng som også benyttes i konkurransesammenheng. Det vil i tillegg bli anledning til å trene på duer i kontrollerte former. Benytt denne sjansen til å kunne trene i gode biotoper under […]

Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2023

Rogaland Fuglehundklubb sitt 53. årsmøte vil bli avholdt onsdag 15. mars 2023. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet:  Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato. (8.02.) Forslag på kandidater til valgene:  Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato. (8.02.). Ta kontakt med […]

RFK`s AKTIVITETSPLAN 2023

Velkommen til et nytt år med mange aktiviteter. Planen er utarbeidet i tett samarbeid med raseklubbene. Nedenfor finner dere en plan for 2023. Detaljert informasjon legges fortløpende ut på RFK`s hjemmeside så følg med! Fellesaktiviteter 2023 Valpekurs / unghundkurs, i februar/mars, kurset vil gå over 6 kvelder. Instruktører fra RFK. Vintersamling I, med tilrettelagt trening […]

Rull til toppen