Day: 10. januar 2024

Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2024

Rogaland Fuglehundklubb sitt 54. årsmøte vil bli avholdt onsdag 13. mars 2024. Som medlem har du anledning å fremme forslag som du  ønsker behandlet på årsmøtet.  Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato. (6.februar). Forslag sendes til styreleder Erwin Kranzmann på e-post erwin@lyse.net Forslag på kandidater til valgene:  Forslag på kandidater må […]

Rull til toppen