Month: januar 2024

Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2024

Rogaland Fuglehundklubb sitt 54. årsmøte vil bli avholdt onsdag 13. mars 2024. Som medlem har du anledning å fremme forslag som du  ønsker behandlet på årsmøtet.  Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato. (6.februar). Forslag sendes til styreleder Erwin Kranzmann på e-post erwin@lyse.net Forslag på kandidater til valgene:  Forslag på kandidater må […]

Velkommen til Sirdal vinter 1 – foreløpige partilister

Foreløpige partilister Partilister Sirdal1 Vinterprøven Sirdal Vinter 1 arrangeres i år helgen 17.02.2024- 18.02.2024Det arrangeres endags VK Lørdag. UK/AK arrangeres begge dager.Påmeldingsfristen er satt til 11.02.24 via NKK sin WEB påmelding.Startkontigent UK/AK 450,- pr start VK 500,- pr start. Lenke til prøvens påmelding  Partilister/evt. ventelister vil bli lagt ut på hjemmesiden og Facebook når disse […]

Rull til toppen