Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2024

Rogaland Fuglehundklubb sitt 54. årsmøte vil bli avholdt onsdag 13. mars 2024.

Som medlem har du anledning å fremme forslag som du  ønsker behandlet på årsmøtet. 

Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato. (6.februar). Forslag sendes til styreleder Erwin Kranzmann på e-post erwin@lyse.net

Forslag på kandidater til valgene:  Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato. (6.februar). Ta kontakt med valgkomiteens leder Øyvind Mauseth på e-post oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no

Styret innkaller til årsmøte senest 3 uker i forkant.

Etablert praksis er at all årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side sammen med innkalling til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret

Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2024
Rull til toppen