Day: 6. januar 2023

Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2023

Rogaland Fuglehundklubb sitt 53. årsmøte vil bli avholdt onsdag 15. mars 2023. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet:  Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato. (8.02.) Forslag på kandidater til valgene:  Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato. (8.02.). Ta kontakt med […]

Rull til toppen