Year: 2023

Forusprøven – foreløpige partilister pr. 23.11.2023

Partilister pr. 23.11.2023 Dersom deltakere ønsker å trekke seg fra venteliste, vil det ved skriftlig underretning til arrangøren fra deltakeren innen 7 dager før prøven starter, berettige full refusjon av startkontingenten. . Trekking av hund fra venteliste senere enn denne frist, berettiger refusjon med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Partilister Lørdag, pr 23.11.23 Partilister Søndag, pr […]

Velkommen til Forusprøven 2023

RFK inviterer til Forusprøven, årets siste lavlandsprøve 02-03.desember 2023. Vi ønsker samtidig å invitere deltagere og klubbmedlemmer på jegermiddag lørdag 2.desember. Det vil bli arrangert UK/AK-partier begge dager, VK arrangeres lørdag 02. desember. På grunn av korte dager begrenses antall deltakere til 12 hunder pr. UK/AK-parti. Påmeldingsfrist 18.november.NB: Elektronisk påmelding, dette må gjøres via min […]

Informasjon om utvidet treningsperiode

Til alle medlemmer i Rogaland Fuglehundklubb. Statskog har velvillig utvidet treningsperioden for terrengene/jaktfeltene Holmevatn (både nord og øst) og Grautheller etter at rypejakten ble avlyst i Njardarheim av hensyn til bestanden. Disse 2 terrengene/jaktfeltene kan nå benyttes også i perioden 10. september til og med 6. oktober, og fra 7. oktober som avtalt (ref. instruks […]

Rull til toppen