Årets hund 2023

2023 sesongen er over og det er tid for innmelding av jakt og utstillingsresultater for de som ønsker å kjempe om klubbens pokaler. Frist for å melde inn resultater for 2023 er satt til 29.01.2024.

Gjeldende regelverk: RFK Årets hund og klubbmesterskap rev 2022

Vi ber om at alle som skal sende inn sine resultater laster ned vårt word skjema Årets hund 2021 (* se mer info om skjemaet nedenfor) og sender dette ferdig utfylt, fortsatt som et word dokument til arsk@odfjelldrilling.com

Skannede og håndskrevne skjema ønskes IKKE, da dette betyr merarbeid for styret. Har du ikke word på din maskin så få hjelp av noen som har det.

Meld også inn championater som er oppnådd i løpet av 2023. FRIST for levering er søndag 29 januar 2024.

* Når du åpner dokumentet kan du trykke «Fil» > «Last ned» > «Microsoft Word (.doc)» for å lagre det på egen pc.

Årets hund 2023
Rull til toppen