Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2023

Rogaland Fuglehundklubb sitt 53. årsmøte vil bli avholdt onsdag 15. mars 2023.

Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet: 

Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato. (8.02.)

Forslag på kandidater til valgene:  Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato. (8.02.). Ta kontakt med valgkomiteens leder Øyvind Mauseth på e-post oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no

Styret innkaller til årsmøte senest 3 uker i forkant.

Etablert praksis er at all årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side sammen med innkalling til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret

Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2023
Rull til toppen