Year: 2021

NB! Jaktforbud i Rogaland

Jaktforbud i 15 kommuner i Rogaland For å hindre smittespredning av fugleinfluensa har Mattilsynet med øyeblikkelig virkning innført forbud mot jakt på all fugl i 15 kommuner i Rogaland. (Info hentet fra NJFF.NO) Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i to fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. For å hindre smittespredning har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe og […]

Forusprøven – foreløpige partilister pr. 27.11.21

Partilister pr. 27.11.2021 Dersom deltakere ønsker å trekke seg fra venteliste, vil det ved skriftlig underretning til arrangøren fra deltakeren innen 7 dager før prøven starter, berettige full refusjon av startkontingenten.  Trekking av hund fra venteliste senere enn denne frist, berettiger refusjon med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Dersom noen av deltagerne planlegger å ta med […]

Forusprøven 2021

Velkommen til Forusprøven 2021 Rogaland fuglehundklubb inviterer til Forusprøven, årets siste lavlandsprøve 27-28. november 2021. I år har vi igjen gleden av å invitere deltagere og klubbmedlemmer på jegermiddag. Det vil bli arrangert UK/AK-partier begge dager, VK arrangeres lørdag 27.november. På grunn av korte dager begrenses antall deltakere til 12 hunder pr. UK/AK-parti.   Påmeldingsfrist […]

VIKTIG MELDING FRA NKK: Endringer i Etiske grunnregler for avl og oppdrett

Til alle klubber og forbund. I NKK Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad. Regler-for-registrering-av-hund-2021     Etiske grunnregler for avl og oppdrett – September 2021 Link til HS-protokoll, se sak 39/21: https://www.nkk.no/getfile.php/132372228-1622478478/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/HS%2010-21%20Protokoll.pdf

Rull til toppen