Forusprøven – foreløpige partilister pr. 27.11.21

Partilister pr. 27.11.2021

Dersom deltakere ønsker å trekke seg fra venteliste, vil det ved skriftlig underretning til arrangøren fra deltakeren innen 7 dager før prøven starter, berettige full refusjon av startkontingenten. 

Trekking av hund fra venteliste senere enn denne frist, berettiger refusjon med fradrag av 25% administrasjonsgebyr.

Dersom noen av deltagerne planlegger å ta med en venn/familiemedlem på prøven vil prøvekomiteen svært gjerne be om litt hjelp til å stå vakt på veien mens partiene passerer utsatte områder. Fint om dere tar kontakt med prøveleder Turid Helgø, på mail turid.helgo@kruse-smith.no eller på telefon 91647749 dersom dere har anledning å hjelpe til.

53-21036_partilister Lørdag pr 26.11.21

53-21036_partilister Søndag pr 27.11.21

53-21036_ventelister Begge dager pr 26.11.21

Forusprøven – foreløpige partilister pr. 27.11.21
Rull til toppen