VIKTIG oppdatering Sirdal 2 – 19 – 21mars 2021 (SMITTEVERNSBEGRENSINGER)

Rogaland fuglehundklubb v/prøvekomite samarbeider tett med lokale helsemyndigheter ift. gjennomføring av prøven 19-21 mars.

Med bakgrunn i samhandling og tett dialog med kommuneoverlege Sirdal Kommune, vil prøven (arrangementet) få tillatelse og støtte fra kommuneoverlege Sirdal til å inkludere deltakere og dommere fra:

  • Sirdal kommune (Agder)
  • Rogaland fylke (eksklusive Haugaland)

Med denne kommunesammensetning kombinert med smitteverntiltak beskrevet i oppdatert veileder fra FKF (datert 9.3.2021, link under) vil det inntil videre gis støtte til gjennomføring. Det understrekes at dette er en vurdering basert på dagens smittesituasjon i regionen og at det kan komme endringer på kort varsel.

Deltakere fra andre kommuner i Agder (unntak Sirdal kommune) eller andre fylker (ved unntak av Rogaland)  kan dessverre ikke delta på dette arrangementet.

Hovedbegrunnelse (nasjonalt tiltak): Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. Oppdatert vurdering fra kommuneoverlege Sirdal: forventet innen 17.3.21

Partilister:
Begrensningene ovenfor betyr at alle deltakere som er påmeldt prøven fra andre kommuner, enn listet over, inntil videre vil bli plassert på venteliste. Disse vil dermed ha muligheten til å trekke seg fra prøven med full refusjon til og med 12.03.21. Denne vurderingen må den enkelte deltaker gjøre og melde fra om eventuell trekning til prøveleder skriftlig: steffen.soreng@yahoo.no

Med bakgrunn i gjeldende begrensinger påvirkes også dommerkabalen på prøven. Vi er i skrivende stund (11.03.21) i dommermangel lørdag. Gjennomføring av VK vil få første prioritet foran UK/AK. Prøvekomiteen jobber med å skaffe nye dommere.

Gjenværende deltakere (ca 70% av de påmeldte) vil bli plassert inn i partier basert på dagens bekreftede antall dommere, som kommer fra «godkjente» kommuner. Partilistene vil publiseres så fort som mulig.

Regler for refusjon (retningslinjer FKF):
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Vet. eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Avlysning av prøven pga. COVID-19 – 75% refusjon

 

Viktig informasjon som alle deltakere/dommere må sette seg inn i og SKAL etterleves:

Veileder FKF: https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/veileder_090321.pdf

Nasjonale tiltak: Oversikt over nasjonale tiltak – regjeringen.no

Kommunale tiltak: Hver enkelt må sette seg inn i sin hjemstedskommunes tiltak, ref veileder FKF

 

Eventuelle spørsmål rettes til prøveleder Sirdal 2: Steffen Søreng (steffen.soreng@yahoo.no / tlf 41507319 etter kl 16)

MVH

Prøveleder og en prøvekomite som står på sent og tidlig.

VIKTIG oppdatering Sirdal 2 – 19 – 21mars 2021 (SMITTEVERNSBEGRENSINGER)
Rull til toppen