Foreløpige partilister Sirdal 2

Vedlagt foreløpige partilister og ventelister.

50-21023_Partilister Sirdal pr 12032021    50-21023_Venteliste Sirdal pr 12032021

Lørdag: Mangler dommere til UK/AK, per dags dato.

Covid 19 begrensningene betyr at alle deltakere som er påmeldt prøven fra kommuner som dessverre ikke har anledning å delta, er plassert på venteliste. Disse vil dermed ha muligheten til å trekke seg fra prøven med full refusjon til og med 12.03.21. Denne vurderingen må den enkelte deltaker gjøre og melde fra om eventuell trekning til prøveleder skriftlig: steffen.soreng@yahoo.no

Steffen Søreng

prøveleder

Foreløpige partilister Sirdal 2
Rull til toppen