Velkommen til jaktprøve Sirdal høst 2016 og treningssamling

frank og Suzie 2 Sirdal høst arrangeres 26. – 28. august.

Det vil bli arrangert AK/UK partier alle dager. VK arrangeres  lørdag (og søndag hvis stor påmelding).

Påmeldingsfrist er satt til 7. august.

Samtidig inviterer RFK til treningssamling i Sirdal 27. august 2016.

Pris per start er 400 i AK/UK og 450 i VK.

Innbetaling til konto 3201.25.06014

Merk innbetalingen med hundens registreringsnummer og klasse den stiller i, hvilke(n) dag(er) du stiller, ditt telefonnummer og eventuelt navn på annen fører enn eier.

Vi minner om at sauerenhetsbevis kunne forelegges. Alle må regne med å bli kontrollert.

Opprop ved Statsskogs garasjer på Ådneram kl 08:30. Parkering kr 30,-

Prøvens leder er Erwin Kranzmann. Har du spørsmål om prøven kan du ta kontakt med han på mail erwin@realmarine.no eller på mobil 909 17 945.

Prøvens hovedkvarter er Forsvarshytta på Ådneram, hvor det også er mulighet for overnatting.

Vi tilbyr overnatting til kr 500 pr døgn som også inkluderer frokost og nistepakke.

Jegermiddag lørdag kveld kr. 300,- Bindende påmelding (frist 19.8)  til Øyvind Mauseth tlf. 986 37 620 oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no eller Karl Kallevåg-Albrektsen Tlf 95229332 KKAlbrektsen@gmail.com.

Innbetaling til konto 3201.25.06014

Vedlagt er til orientering er regelverket for Regler for fulgehundprøver 2014 .

Vedlegger også til orientering Egenerklæring løpetid som deltakere skal benytte seg av ved oppstått løpetid, da det heretter er slutt på å måtte sende veterinærattest ved løpetid.  Skader ellers på eier eller hund skal fortsatt dokumenteres ved veterinærattest om hunden må trekkes fra prøven.

 

RFK inviterer til treningssamling i Sirdal 27. august 2016

Er du ny i klubben og kanskje litt uerfaren med hund eller bare har lyst å trene litt sammen med andre – så har du nå en flott anledning til å delta på treningssamlingen lørdag 27. august.

Tom Soma vil være instruktør denne dagen. Han vil kunne veilede dere i føring av hund på prøver, gi gode tips om trening av dressur og ikke minst gi deg personlig tilbakemelding på det du bør trene videre på.

Treningen foregår samtidig med at RFK arrangerer jaktprøve i Sirdal. Om dere ønsker kan dere bo sammen med oss på Forsvarshytta, delta på jegermiddagen om kvelden og kanskje følge et parti på søndagen. Er det ledige plasser – og du føler deg klar til å stille til start på prøven – så finns det kanskje en mulighet for det.

Pris for treningssamlingen er 300kr pr deltager. Om det blir stor interesse, kan det bli begrensninger på antall hunder pr deltager.

Bindende påmelding til:

Tom Soma på mail tom.soma@lyse.net eller på telefon 948 47 655 innen 22. August.

Velkommen til jaktprøve Sirdal høst 2016 og treningssamling
Rull til toppen