Aversjonsdressur starter opp onsdag 22. juni kl. 17.30.

Aversjonsdressur starter opp onsdag  22. juni kl. 17.30.

Og påfølgende datoer er satt opp til aversjonsdressur:

Onsdag 29.06 –  kl. 17.30
Torsdag 30.06 – kl.17.30
Onsdag 06.07 –  kl. 17.30
Torsdag 07.06 – kl.17.30

Det er begrensning i antall hunder pr gang. Det er derfor viktig at dere melder dere på i forkant (ikke SMS).

Prisen for førstegangsaversjon er kr 400 pr hund for medlemmer og 450 pr hund for ikke medlemmer. Kr 200 for re-aversjon.

Før treningen må alle tape en dummy (f.eks. et batteri type brannvarsler på halsbåndet) som hunden skal gå med hele tiden minst en uke før.

Alle hunder som viser interesse for sau må gjennomføre en ny test etter 2 uker. For at hunden skal få ustedet et bevis på bestått aversjonstest, må den under retest ikke vise noen positiv interesse for sau

Hundene skal være i bilen til det blir deres tur. I informasjonsbrosjyren til Norges Jeger – og fiskeforening står det beskrevet hvordan aversjonsdressur utføres.

http://www.njff.no/jakt/Sider/Aversjonsdressur-.aspx

Kontakt personer:

  • Jone Mossige mob:924 12 761 ( etter kl. 16.00)
  • Arild Skeivik mob:900 67 522

Adressen er: Øksnevadveien 122, 4353 Klepp Stasjon. NB! Ikke parker i gårdsrommet med bolighuset, parker langs gjerde/ driftsbygning.

Vel Møtt!

Aversjonsdressur starter opp onsdag 22. juni kl. 17.30.
Rull til toppen