Sirdal høst og Sirdal fullkombinert – Premieliste

51-22013_premieliste.pdf_Alle dager

56-22005_premieliste.pdf_fullkombinert 26.08.2022

Først vil vi informere om at det vil bli mulig å melde seg opp til apportbevisprøve i forbindelse med dette arrangementet.  Påmeldingsavgift på 200kr betales via VIPPS 689236. Apportbevis. Merk innbetalingen med Apportbevis Sirdal høst.

Oppdaterte partilister (23.08) er nå tilgjengelige. Dessverre har vi fremdeles ikke klart å skaffe ekstra dommer til lørdagen, til tross for iherdig innsats. Komiteen jobber videre og vil holde dere orientert. 

51-22013_partilister søndag per 27.08.22

At det bare står 11 hunder på ett parti på fredagen på Sirdal høst, er fordi vi skal ta inn 3 UK hunder tilhørende fullkombinertprøven på dette partiet.

Vi tar med due som slepefugl på spor. Dersom dere ønsker annen fugl må denne medbringes av hver enkelt.

Det er mange på venteliste på lørdagen for Sirdal høst prøven, men vi jobber intenst med å skaffe flere dommere, så forhåpentligvis blir ventelisten vesentlig redusert.

Dersom du observerer feil i listene – så meld fra til prøvekomiteen.

Dersom du allerede nå vet at du ikke vil delta – så gi tilbakemelding til prøvekomiteten så fort som mulig.

Regler for trekking fra venteliste:

  • 100% refusjon ved skriftlig melding innen 7 dager før prøven starter (18.august)
  • Trekking av hund fra venteliste senere, berettiger refusjon med fradrag av 25%
    administrasjonsgebyr.
  • Deltaker som står på venteliste, har møtt opp ved opprop, men ikke får
    plass, er også berettiget til refusjon av kontingent med fradrag av 25% adm.gebyr.
  • Det samme gjelder også om deltaker ikke har møtt opp og fortsatt står på venteliste.

Har hunden fått løpetid, er du berettiget 75% refusjon. Eier fyller heretter ut en egenmelding, og sender til arrangøren senest inn 12 timer før prøvestart. Melding om løpetid

Mer info om prøven finner du her

Velkommen til Sirdal Høst, fullkombinert og treningssamling på samme helg! – Rogaland Fuglehundklubb

Sirdal høst og Sirdal fullkombinert – Premieliste
Rull til toppen