FUGLEHUNDTRENING NJARDARHEIM 2022-23

Oppdatert  instruks gjeldende for 2022/23, for trening av fuglehunder i Njardarheim, i tråd finner dere her:  https://rogalandfuglehund.no/njardarheim-sirdal/

Gjeldende avtale er gyldig ut 2022, og er bekreftet fornyet for ytterligere 4 år (2023-2026).

Det forutsettes at alle som skal benytte seg av treningsmulighetene leser gjennom instruksen, og sørger for at trening skjer i h.t. denne.

Når det gjelder oppstart, er det på grunn av Sirdal Høst og organisert trening noen spesielle begrensninger i dagene 26-28. august.

Alle tilgjengelige treningsterreng vil kunne benyttes i perioden 21-23. august.

Deretter gjelder begrensninger som vist under.

Holmevann N og Grautheller kan IKKE benyttes til trening 24-28. august.

Holmevann Øst kan ikke benyttes til trening lørdag 27. august

 Merk også at (som vanlig) er ikke Elsvassheii – hverken mot Indre Finnvellen, eller Dyngjane siden – tilgjengelig for trening før etter 25. september.

Som vanlig skal det tas hensyn til sau, rein og de andre brukerne av terrengene – INSTRUKSEN har ytterligere detaljer m.h.t. detaljer og betingelser knyttet til bruk av treningsterrengene.

Liste over de som har nøkkel til nøkkelskapet for bomnøkkel fremgår også av instruksen.

Instruks og kart vil også bli tilgjengelig på RFK’s hjemmesider.

Ønsker dere gode treningsøkter, vellykkede prøvestarter, og GOD JAKT når den tid kommer.

Med vennlig hilsen

Terrengutvalg Høyfjell/RFK

Toralf Ekrheim

FUGLEHUNDTRENING NJARDARHEIM 2022-23
Rull til toppen