Parkering Lutsi lufteområde

Viktig melding til dere som bruker vårt lufteområde på Fureneset. All parkering skal skje ved driftsbygningen. Det er ikke lov å kjøre inn forbi grinden. Den veien kan kun benyttes av hytteeierne.

Vi har fått melding om at våre medlemmer har parkert på privat område.

Vennligst respekter dette.

Parkering Lutsi lufteområde
Rull til toppen