Innkalling til RFK Årsmøte 2023

Det innkalles herved til årsmøtet i Rogaland Fuglehundklubb 2023.

Sted: “Løå te Geir”, Sveinsvollvegen 120 på Voll.

Tid: Onsdag 15. mars kl.  19.00.

Vedlagt finner dere saksdokumenter til årsmøtet.

Vedrørende Pkt. 5.2.1; Forslag fremmet av medlemmene, så anbefaler styret alle medlemmer om å sette seg godt inn i innkomne forslag i forkant av årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret

 

Vedlegg

RFK Årsmøtedokument 2023

RFK Årsberetningen 2022

RFK Resultatregnskap 2022, balanse 2022 signert

RFK Revisors beretning 2022

RFK Budsjett 2023

RFK Valgkomite innstilling 2023

RFK Årets hund 2022 alle

 

Innkalling til RFK Årsmøte 2023
Rull til toppen