Jubileumsgaver fra NISK

RFK mottok på jubileumsfesten i 2020 to fine jubileumsgaver fra Norsk Irsksetterklubb, ved Per
Sandanger. Premiene skulle deles ut i løpet av jubileumsåret, noe som viste seg å bli vanskelig på
grunn av covid-19. RFK ønsker derfor i år, sammen med NISK å dele ut premier:
Statutter jubileumsgave NISK

Jubileumsgaver fra NISK
Rull til toppen