Informasjon om utvidet treningsperiode

Til alle medlemmer i Rogaland Fuglehundklubb.

Statskog har velvillig utvidet treningsperioden for terrengene/jaktfeltene Holmevatn (både nord og øst) og Grautheller etter at rypejakten ble avlyst i Njardarheim av hensyn til bestanden.

Disse 2 terrengene/jaktfeltene kan nå benyttes også i perioden 10. september til og med 6. oktober, og fra 7. oktober som avtalt (ref. instruks og kart sendt ut tidligere

– og som ligger på hjemmesiden. Link;   Njardarheim (Sirdal) – RFK Treningsterreng).

Vær OBS på at trening på Elsvassheii (inkl. Dyngjande siden av Elsvatnet) IKKE er omfattet av dette, og blir ikke tilgjengelig for trening før 25. september som tidligere informert om.

Når det gjelder Hytteheia jaktfelt (inkl. Kilseggen) er dette heller ikke omfattet av utvidelsen. Det er indikert at det vurderes eget treningskort på www.inatur.no for terrengene langs Suleskardveien.

Lykke til med utvidet treningsperiode.

MVH

RFK Terrengutvalg Høyfjell

 

Toralf Ekrheim

Informasjon om utvidet treningsperiode
Rull til toppen