Foreløpige partilister Forusprøven 2019 – oppdaterte lister (29.11.19)

Hurra – Vi har klart å stable på beina et ekstra parti både på lørdag og  søndag! 

Det har vært gledelig stor påmelding til årets Forusprøve. Det har dessverre resultert i at mange står på venteliste.

Prøvekomiteen jobber på spreng for å skaffe flere dommere slik at alle får plass. VIKTIG MELDING – prøvekomiteen har fått skaffet noen flere dommere og jobber med å skaffe enda flere. Oppdaterte partilister legges ut senest fredag. VK vil fortsatt være 1-dags VK.

53-19012_Foreløpige_partilister29.nov

53-19012_Ventelister_29.nov

På grunn av korte dager er antall deltagere på hver parti satt til 12 stk.

Vennligst meld fra til prøvekomiteen så fort som mulig om du av forskjellige årsaker må trekke deg fra prøven.

Påmeldingsavgiften refunderes kun i sitt fulle beløp dersom deltaker fra venteliste skriftlig trekker seg fra listen senest 1 uke før prøven starter. Trekking av hund fra venteliste senere enn denne frist, berettiger refusjon med fradrag av 25% administrasjonsgebyr.  Deltaker som står på venteliste, har møtt opp ved opprop, men ikke får plass, er også berettiget til refusjon av kontingent med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Det samme gjelder også om deltaker ikke har møtt opp og fortsatt står på venteliste (ref pkt. 10.5 i Håndbok for jaktprøvekomiteer).

Er du dommer og kan tenke deg å ta en tur til Forus 30.11 – 1.12 – så ta kontakt med prøveleder Steinulf Smith-Meyer,  mail til steinulf.smith-meyer@npd.no eller på mobil 41276133.

Foreløpige partilister Forusprøven 2019 – oppdaterte lister (29.11.19)
Rull til toppen