Årets hund kåring for 2019

En lang prøve og utstillingssesong er nå over og da gjenstår det bare levere inn prøveresultatene for sesongen 2019.

FRIST for levering er søndag 12 januar 2020.

Gjeldende statuetter ligger ute på hjemmesiden.

Vi ber om at alle som skal sende inn sine resultater laster ned vårt word skjema Årets_hund_2019 og sender dette ferdig utfylt, fortsatt som et word dokument, til oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no

Skannede og håndskrevne skjema ønskes IKKE, da dette betyr merarbeid for styret. Har du ikke word på din maskin så få hjelp av noen som har det.

Meld også inn championater som er oppnådd i løpet av 2019.

 

Årets hund kåring for 2019
Rull til toppen