Parkering Lutsi lufteområde

Viktig melding til dere som bruker vårt lufteområde på Fureneset. All parkering skal skje ved driftsbygningen. Det er ikke lov å kjøre inn forbi grinden. Den veien kan kun benyttes av hytteeierne.

Vi har fått melding om at våre medlemmer har parkert på privat område.

Vennligst respekter dette.