Velkommen til Sirdal vinter 1

Vinterprøven Sirdal Vinter 1 arrangeres i år helgen 20.02.2021- 21.02.2021

Det arrangeres endags VK Lørdag. UK/AK arrangeres begge dager.

Påmeldingsfristen er satt til 10.02.21. Startkontingent UK/AK 450,- pr start, VK 500,- pr start.

Påmelding skjer via MinSide på NKK innen fristen. Lenke til prøvens påmelding her https://www.dogweb.no/prove-paamelding/proeve/50-21004/oversikt/.

Partilister/evt. ventelister vil bli lagt ut her på hjemmesiden og Facebook når disse er klare.

Opprop skjer ved Statskog sine garasjer på Ådneram her. kl. 08:45 Husk Parkeringsavgift (50kr ) må betales via VIPPS som anvist ved oppropet.

Prøvens hovedkvarter er like bak fjellbutikken på Ådneram. https://kart.1881.no/?lat=59.0150407061612&lon=6.939293146133424&z=17&v=&r=&o=&layer=

 

Overnatting vil i år dessverre ikke la seg gjøre på grunn av restriksjoner rundt Covid19.

Det vil i den forbindelse heller ikke la seg gjøre å arrangere noen jegermiddag for deltagere.

31-01-14 Veileder og risikovurdering jaktprøver, Covid 19, maks 200 januar 28

 

Vedlagt til orientering Regler for fulgehundprøver 2014

Vedlagt til orientering  Egenerklæring løpetid som deltagere skal benytte seg av ved oppstått løpetid da det ikke lengre er nødvendig med veterinærattest.

Skader som ellers forhindrer deltager/hund i å delta må som tidligere dokumenteres med attest fra lege/veterinær om hunden må trekkes.

FKF har også utarbeidet gode råd om utstyr og bekledning for vinterfjellet. Informasjon til deltagere.

 

Alle deltagere bes vise hensyn og ikke la hundemøkk ligge igjen på oppropet og parkeringsplassene uten å plukke opp etter seg, prøv heller å lufte hundene før dere kommer frem.

 

Evt. Spørsmål angående prøven kan rettes til prøveleder Stig Andre´Sunde (tlf.90593285 mail: stigandresun@gmail.com )

 

Hilsen prøvekomiteen Sirdal 1

Stig Andre´ Sunde 90593285  stigandresun@gmail.com

Hilde B. Ims    95781739   hilde_b_ims@hotmail.com

Yngve Tveit   99529664

Velkommen til Sirdal vinter 1
Rull til toppen