Velkommen til Sirdal høst (oppdatert med informasjon om overnatting og jegermiddag)

Sirdal høst arrangeres 21. – 23. august.

Det vil bli arrangert AK/UK partier alle dager. VK arrangeres lørdag og søndag.

Påmeldingsfrist er satt til 2. august.

Pris per start er 400 i AK/UK og 450 i VK.

Innbetaling til konto 3201.25.06014

Merk innbetalingen med hundens registreringsnummer og klasse den stiller i, hvilke(n) dag(er) du stiller, ditt telefonnummer og eventuelt navn på annen fører enn eier.

Vi minner om at sauerenhetsbevis kunne forelegges. Alle må regne med å bli kontrollert.

Opprop ved Statsskogs garasjer på Ådneram kl 08:30. Parkering kr 30,-

Prøvens leder er Erwin Kranzmann. Har du spørsmål om prøven kan du ta kontakt med han på mail erwin@realmarine.no eller på mobil 909 17 945.

Prøvens hovedkvarter er Stavanger turistforenings hytte på Ådneram, hvor det også er mulighet for overnatting.

Vi tilbyr overnatting til kr 500 pr døgn som også inkluderer frokost og nistepakke.

Jegermiddag lørdag kveld kr. 300,- Bindende påmelding (frist 17.8)  til Øyvind Mauseth tlf. 986 37 620 oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no

Innbetaling til konto 3201.25.06014

Vedlagt er til orientering er regelverket for Regler for fulgehundprøver 2014 som vil gjelde fra 1.1.2014.

Vedlegger også til orientering Egenerklæring løpetid som deltakere skal benytte seg av ved oppstått løpetid, da det heretter er slutt på å måtte sende veterinærattest ved løpetid.  Skader ellers på eier eller hund skal fortsatt dokumenteres ved veterinærattest om hunden må trekkes fra prøven.

Velkommen til Sirdal høst (oppdatert med informasjon om overnatting og jegermiddag)
Rull til toppen