Veileder og risikovurdering jaktprøver Covid 19 oppdatert pr. 9.2.21

Til alle jaktprøveinteresserte. Arrangører, deltagere og dommere.

FKF publiserte veileder for gjennomføring av jaktprøver 31 januar. Vi har siden da fått noen innspill til veilederen og noen spørsmål.

Innspill har i stor grad vært knyttet til begrepsbruk, «røde kommuner», «ring»  kommuner osv. Det viser seg at det i det offentlige nyttes ulike begrep. Veilederen tar sikte på å klargjøre dette.

Det er svært viktig at alle kjenner status på egen kommune, og innretter seg etter dette. Dessverre vil noen ikke kunne delta.

10-02-21 Veileder og risikovurdering jaktprøver Covid 19 maks 200 10.._

FKF vil i tillegg førstkommende torsdag ca kl 2000 publisere en liste over kommuner hvor det foreløpig ikke kan
arrangeres prøver eller komme dommere eller deltagere fra. Ny liste publiseres hver torsdag inntil videre, eller oftere ved omfattende endringer.

Blir publisert på FB og på FKF hjemmeside. Arrangører bes kopiere liste og legge ut på egne prøvers sider.

FKF ber alle lojalt følge bestemmelser fra myndighetene og i utgitte veileder.

 

Spm: Kan jeg delta på prøve hvis jeg kommer fra en kommune med forsterkede smitteverntiltak hvis jeg har en negativ Covid 19 test som er nyere enn 48 timer?

Svar: Nei, FKF ønsker ikke å bidra til forflytning av folk ut av denne type kommuner.

Spm: Hvorfor kan jeg ikke delta på prøve når vi har lov å dra på hytta?

Svar: FKF mener det er stor forskjell på å reise med egen familie, i egen bil til egen hytte, ift å reise til en jaktprøve med mange deltagere samlet.

 

Spm rettes til Knut Fredheim, knfredheim@gmail.com

Veileder og risikovurdering jaktprøver Covid 19 oppdatert pr. 9.2.21
Rull til toppen