Treningssamling på Karmøy

Rogaland Fuglehundklubb inviterer til treningssamling lørdag 11. mars.

Instruktør er Per Sandanger, velkjent i klubben og en meget rutinert tilrettelegger.

Treningssamlingen vil foregå på Karmøy i gode terreng som også benyttes i konkurransesammenheng.

Det vil i tillegg bli anledning til å trene på duer i kontrollerte former.

Benytt denne sjansen til å kunne trene i gode biotoper under kyndig veiledning.

Det er et begrenset antall plasser, vær derfor rask med påmelding om du er interessert. Prinsippet om «første mann til mølla» gjelder.

Påmelding skjer til Per på SMS til 90874947. Pris pr hund er 200 kr.

Mer informasjon om frammøte og sted  vil bli gitt direkte til deltaker etter påmelding.

Treningssamling på Karmøy
Rull til toppen