Til alle medlemmer i Rogaland Fuglehundklubb.

Valgkomitèen i Rogaland Fuglehundklubb har startet arbeidet med å lage et forslag for årsmøtet (ultimo februar/primo mars), med kandidater for valg til styre og komiteer.

Medlemsmassen i Rogaland Fuglehundklubb har økt mye de siste årene, og for å nå spesielt de nye medlemmene (men også alle andre) som kan tenke seg å delta i styre- og komitearbeid, sendes denne info ut.

Valgkomiteen er mottakelig for gode forslag til kandidater, både direkte fra de av dere som har anledning til og ønsker å engasjere dere,og forslag på andre. Kandidater som foreslås må være forespurt og avklart villige til å delta, før forslag sendes valgkomiteen.

Valgkomiteen består av – og kan kontaktes som listet under:

Toralf Ekrheim – tlf. 90 11 23 53, e-post: toralfek@online.no

Per Øyvind Hinna – tlf. 46 47 20 00,  e-post: poh@achilles.com

Magne Koløy – tlf. 90 03 83 38, e-post: magne.koloy@lyse.net

Arild Skeivik – tlf. 90 06 75 22, e-post: arild.skeivik@lyse.net

Velkommen med innspill til valgkomiteen. Slike innspill bør komme i løpet av de nærmeste 2-3 uker, for å bli tatt med tidligst mulig i valgkomiteens videre arbeid.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen i Rogaland Fuglehundklubb

Til alle medlemmer i Rogaland Fuglehundklubb.
Rull til toppen