Kåring av Årets hund RFK 2018

En lang prøve og utstillingssesong er nå over og da gjenstår det bare levere inn prøveresultatene for sesongen 2018.

FRIST for levering er søndag 13 januar 2019.

Gjeldende statuetter ligger ute på hjemmesiden.

Vi ber om at alle som skal sende inn sine resultater laster ned vårt word skjema og sender dette ferdig utfylt, fortsatt som et word dokument, til oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no

Skannede og håndskrevne skjema ønskes IKKE, da dette betyr merarbeid for styret. Har du ikke word på din maskin så få hjelp av noen som har det.

Har hunden deltatt i finaler av noe slag, så skriv inn antall startede hunder, da dette kan ha påvirkning på antall poeng som oppnås.

Meld også inn championater som er oppnådd i løpet av 2018.

Kåring av Årets hund RFK 2018
Rull til toppen