Testparti for fullkombinert jaktprøve ifm Sirdal høst

Under Sirdal høst skal vi gjennomføre et testparti for fullkombinert jaktprøve lørdag 24. august. Du vil få beholde premien som vanlig på en høyfjellsprøve, men får også mulighet til å gjennomføre apportdelen som på en ekte fullkombinert.

Derfor er dette en ideel måte å teste fullkombinertkonseptet, uten å måtte velge mellom vanlig høyfjellsprøve og fullkombinert. Målsetningen er å teste muligheten for å arrangere fullkombinert prøve på Sirdal høst 2020.

Resultatet fra selve kombinertdelen vil ikke være offisielt inneværende år. Men vi håper mange vil være interessert i å delta på testen slik at dere og klubben kan få god erfaring å bygge videre på før en evt offisiell fullkombinert prøve i 2020.

Har du spørsmål om denne prøveformen så ta kontakt med Ida Sollie på mail idasollie@gmail.com eller telefon +4740486985.

Dersom du er interessert i å delta så meld fra til Arild Skeivik på mail arsk@ows.no  innen 15. august. Det er mulig å stille både i UK og AK klassen.Nedenfor finner du generell informasjon om en fullkombinertprøve.

Hva er en fullkombinert prøve?
En fullkombinertprøve består av to deler, en feltdel og en apportdel, og begge må gjennomføres i løpet av prøven.

Feltdelen
Feltdelen arrangeres som vanlig høyfjell, skog eller lavlandsprøve. På Sirdal høst vil feltdelen bli arrangert som høyfjellsprøve. Det er de samme krav til prestasjoner for premiering som ved tradisjonelle høyfjellsprøver. Det som skiller er at for å tildele noen premie må hunden også gjennomføre apportdelen på en premieringsverdig måte. Derfor innstilles den kun til en evnt. premie etter feltdelen i påvente av hvordan den gjennomfører apportdelen.

Apportdelen
Apportdelen er delt inn i tre, søkapport, sporapport (bare AK) og vannapport. I søkapporten skal hunden på kommando hente inn og avlevere to apportobjekt som er lagt ut rundt 50 meter fra startsted og minst 10 meter fra hverandre. I UK er det bare et objekt. Hunden skal ikke se utleggingen. Som apportobjekt brukes relevant jaktbar fugl feks. rype. Søkapporten skal foregå i mot- sidevind. For vannapporten brukes det vannfugl” – ender, måser etc. som apportobjekt. Hunden skal sitte fri ved førers fot på startstedet. Det skytes med startpistol og apportobjektet kastes i luften fra en bå, eller fra land. På kommando skal hunden svømme ut å hente dette og bringe det tilbake til fører.

Ved sporapporten brukes relevant jaktbar fugl feks. rype som apportobjekt. Hunden skal ikke se sporleggingen. Sporet legges i med- sidevind ved at en rype trekkes langs bakken i et tau. Starten av sporet skal markeres ekstra ved at rypa gnikkes i bakken og man legger igjen noen fjær. Sporet skal være minst 200 meter langt å ha minimum tre retningsforandringer. Ved enden legges et ferskt apportobjekt. Hundens startsted er ca 20 meter fra sporstart og fører kan dirigere og hjelpe hunden med tilrop slik at den finner sporstarten, men fører har ikke lov å gå utenfor startstedet. Hunden skal ved hjelp av sporet ta seg ut til apportobjektet og bringe dette tilbake til fører. Her som ellers når man bruksbedømmer hund, er det den effektive og gode hunden som oppnår topp premie. For å bestå må hunden gjennomføre alle tre apportgrenene og som et minimum bringe viltet inn til fører. Det er tre premiegrader, 1, 2 og 3. pr apport.

Premiering
For fullkombinertpremie er det den laveste premiegrad hunden har oppnådd på felt- og apportdelen som er bestemmende. EKS; er den innstilt til 2. pr etter feltdelen og går til 1. pr apport tildeles den 2. pr AK fullkombinert. Et annet eksempel er; skulle hunden være innstilt til 1. pr etter feltdelen, men ikke består apportdelen, får den ikke med seg sin 1AK høyfjell kravet er at hunden må gjennomføre både felt- og apportdelen på en premieringsverdig måte. Etter championatreglene gir en 1. AK fullkombinert 5 poeng og premien er sidestilt med CACIT, res. CASIT og ÆP.

Testparti for fullkombinert jaktprøve ifm Sirdal høst
Rull til toppen