SIRDAL 2 – vintereventyr i nye lokasjoner!

De fleste kjenner allerede til de utfordringer som RFK står overfor i starten av sitt jubileumsår, i all hovedsak knyttet til hensynet til villrein.
For at vi skal være garantert å fortsatt ha tilbudet om Sirdal 2 i år, er derfor følgende bestemt fra styre og komite:

Prøven vil i sin helhet bli arrangert i Agder, nærmere bestemt i Åseral kommune på opprinnelig tidspunkt.
Hovedkvarteret ligger mellom Kyrkjebygda og Bortelid.
Tilbudet om skifte av arrangementssted ble en realitet etter et initiativ fra vårt medlem Geir Lode, som i samarbeid med grunneiere og lokale rettighetsinnehavere har til rettelagt for en fantastisk måte for RFK.

TERRENGER
Vi blir tilbudt veldig gode og store nok terrenger. Selv om det er lenger å kjøre fra Rogaland til Åseral, vil det under prøven være korte avstander til aktuelle terrenger.
Prøveterrengene forventes å inneha minst like god kvalitet som i Sirdal, og det er sørget for scootertransport dersom dette ansees nødvendig.

OVERNATTING
Hovedkvarter og tilbud om overnatting heter Longevatn. Dette er en brakkerigg med helt OK standard, og ikke minst med plass til ca. 50 personer.
Dette betyr at «hele prøven» kan innkvarteres samme sted, noe som er både praktisk og sosialt.
Det vil bli brøytet god plass til biloppstilling i umiddelbar nærhet til hovedkvarteret.

Situasjonen relatert til hensynet til villrein har medført store utfordringer både for styre og komite i RFK. Når vi nå ser ut til å kunne få gjennomført
vår jubileumsprøve, vil jeg gjerne benytte anledningen til å oppfordre medlemmer, både i RFK og andre klubber, til å melde seg på.

Mer informasjon vil komme etter helgen.

Jan Atle Larsen
Prøveleder

SIRDAL 2 – vintereventyr i nye lokasjoner!
Rull til toppen