RFK`s AKTIVITETSPLAN 2024

Velkommen til et nytt år med mange aktiviteter. Planen er utarbeidet i tett samarbeid med raseklubbene.

Nedenfor finner dere en plan for 2024.

Detaljert informasjon legges fortløpende ut på RFK`s hjemmeside så følg med!

Fellesaktiviteter 2024

Følgende aktiviteter er planlagt i 2024:

Valpekurs / unghundkurs, i februar/mars/april, kurset vil gå over 6 kvelder. Instruktører fra RFK.

Vintersamling I, med tilrettelagt trening og kos rundt grillen arrangeres av RFK/NISK ved instruktør Per Sandanger i mars på Karmøy.

Apportkurs, i mars/april. Kurset vil gå over ca. 6 kvelder med avlegging av apportbevis som avslutning. Instruktører fra RFK.

Unghund / videregående kurs m/duetrening, i mai/juni. Instruktører fra RFK.

Utstilling dropp inn trening, i mai/juni. Instruktører fra RFK .

Duetrening, arrangeres av RFK ved Jone Mossige fra april.

Skyting på Lye leirduebane, arrangeres av RFK, oppstart april. Skyting foregår på tirsdager mellom 18:00-20:00 både vår og høstsesong.

Vann / spor / søk dropp inn trening Furenes, i mai/juni. Instruktører fra RFK.

Klubbmesterskap i apport juni

 Aversjonsdressur (sau), arrangeres av RFK  oppstart mai/juni.

Apportbevisprøve, arrangeres av RFK i mai/juni (i forbindelse med apportkurs og klubbmesterskap).

Dressurkurs – Føring av hund i fjellet/jaktprøver  august.  Instruktører fra RFK.

 Rypetaksering, 8. – 11. august. Instruktører fra RFK.

Dropp inn trening høst /september. Instruktører fra RFK.

 Høstsamling (trening for jaktprøve), arrangeres av RFK 23. august i Sirdal. Instruktør fra RFK (samme helg som Sirdal høst jaktprøve).

Medlems/temakveld(er)Forslag til tema: Filmkveld, foredrag/debattkveld, Veterinær tema, Avl/oppdrett, etc.

Informasjonskveld for nye RFK medlemmer i november.

 

Utstilling, jakt og apportprøver 2024:

Jaktprøve vinter, Sirdal I, arrangeres av RFK, 17 – 18. februar.

Jaktprøve vinter, Sirdal II, arrangeres av RFK, 15 – 17. mars.

Sommerutstilling, Dale, arrangeres av RFK 2. juni.

Apportprøve, arrangeres av NVK Rogaland 6-7.juli

Klubbmesterskapet apport arrangeres i juni.

Jaktprøve høst, Sirdal, arrangeres av RFK, 23 – 25. august.

Fullkombinert høst, Sirdal, arrangeres av RFK 23.august.

Klubbmesterskapet Rogaland Grand Prix arrangeres i oktober.

Jaktprøve lavland, Forus, arrangeres av RFK 2. – 3. desember.

 

Distriktskontakter:    

Baard Birkeland, NBK

Per Sandanger, NISK

Karen Marie Thaule-Pedersen, NVK                   

Veslemøy Hamre Frantzen, NESK

Steffen Endresen Søreng, NPK

Morten Folkvord, NGK

Erwin Kranzmann, styreleder RFK

RFK`s AKTIVITETSPLAN 2024
Rull til toppen