RFK`s AKTIVITETSPLAN 2023

Velkommen til et nytt år med mange aktiviteter. Planen er utarbeidet i tett samarbeid med raseklubbene.

Nedenfor finner dere en plan for 2023.

Detaljert informasjon legges fortløpende ut på RFK`s hjemmeside så følg med!

Fellesaktiviteter 2023

Valpekurs / unghundkurs, i februar/mars, kurset vil gå over 6 kvelder. Instruktører fra RFK.

Vintersamling I, med tilrettelagt trening og kos rundt grillen arrangeres av RFK/NISK ved instruktør Per Sandanger, lørdag 11. mars på Karmøy.

Apportkurs, i mars. Kurset vil gå over ca. 6 kvelder med avlegging av apportbevis som avslutning. Instruktører fra RFK.

Unghund / videregående kurs m/duetrening, i mai/juni. Instruktører fra RFK.

Utstilling dropp inn trening, i mai/juni. Instruktører fra RFK.

Duetrening, arrangeres av RFK ved Jone Mossige fra april.

Skyting på Lye leirduebane, arrangeres av RFK, oppstart april.
Skyting foregår på tirsdager mellom 18:00-20:00 både vår og høstseson g.

Vann / spor / søk dropp inn trening Furenes, i mai/juni. Instruktører fra RFK.

Aversjonsdressur (sau), arrangeres av RFK instruktører Arild Skeivik, Jone Mossige, John Johnsen og Per Sandanger, oppstart mai/juni.

Apportbevisprøve, arrangeres av RFK i mai (etter april/mai apportkurs) og august.

Dressurkurs – Føring av hund i fjellet/jaktprøver (forberedelse til å delta på prøver), 2-3 kurs a 1 dag er under planlegging. Instruktører fra RFK.

Rypetaksering, 10. – 13. august. Instruktører fra RFK.

Dropp inn trening høst /september. Instruktører fra RFK.

Høstsamling (trening for jaktprøve), arrangeres av RFK 26. august i Sirdal. Instruktør fra RFK (samme helg som Sirdal høst jaktprøve).

Medlemskveld(er) på Furenes, arrangeres av RFK den 1. torsdagen i mnd. (vår, høst og vinter). Annonseres på hjemmesider og FB side.
Forslag til tema: Filmkveld, foredrag/debattkveld, Veterinær tema, Avl/oppdrett, etc.
+ informasjonskvelder for nye medlemmer i RFK.

Utstilling, jakt og apportprøver 2023 terminfestet:

Jaktprøve vinter, Sirdal I, arrangeres av RFK, 18 – 19. februar.
Jaktprøve vinter, Sirdal II, arrangeres av RFK, 24 – 26. mars.
Sommerutstilling, Dale, arrangeres av RFK 11. juni.
Apportprøve, Horve, arrangeres av NVK helgen 1.-2 juli.
Klubbmesterskapet apport arrangeres i august.
Jaktprøve høst, Sirdal, arrangeres av RFK, 25 – 27. august.
Fullkombinert høst, Sirdal, arrangeres av RFK 25.august.
Klubbmesterskapet Rogaland Grand Prix arrangeres i oktober/november.
Jaktprøve lavland, Forus, arrangeres av RFK 2. – 3. desember.

Distriktskontakter: Baard Birkeland, NBK
Per Sandanger, NISK
Karen Marie Thaule-Pedersen, NVK
Veslemøy Hamre Frantzen, NESK
Steffen Endresen Søreng, NPK
Morten Folkvord, NGK                                                                                                                                                                  Erwin Kranzmann, styreleder RFK

RFK`s AKTIVITETSPLAN 2023
Rull til toppen