RFK`s aktivitetsplan 2017

(samarbeid mellom raseklubbene)

Haldor

Distriktskontakter:

Baard Birkeland, NBK, Per Sandanger, NISK,  pr.d.d ingen, NVK, Thor Bernhard Sagland, NESK, Kjetil Olsen, NPK, Morten Folkvord, NGK. reg nord, Gustav Larsen, NGK. reg sør

Erwin Kranzmann, RFK

Fellesaktiviteter 2017

Følgende aktiviteter er planlagt i 2017:

Vintersamling I, arrangeres av RFK/NISK ved Per Sandanger i Sirdal lørdag 4. mars (Elsvasshei, Dyngjane etc).

Vintersamling II, arrangeres av NVK. Avlyst.

Dressurkurs grunnleggende lydighet, arrangeres av RFK med oppstart våren.

Dressurkurs grunnleggende og/eller for viderekomne hunder :

(ved stor etterspørsel vurderes fortløpende nye kurs)

RFK har følgende instruktører som kan benyttes:

Mette Møllerop, Baard Birkeland, Jan Atle Larsen, Arild Skeivik, Alexandra Garcia, Alexander Kristiansen, Petter Henriksen, Bjørg Våge, Ida Sollie, Ellinor Nesse, Preben Terland.

Apportkurs, arrangeres av RFK, estimert oppstart medium mars. Kurset vil gå over ca. 6 kvelder med avlegging av apportbevis som avslutning. Instruktør Ellinor Nesse og Ida Sollie.

Skyting på Lye leirduebane, arrangeres av RFK, oppstart april.

Skyting foregår på tirsdager mellom 18:00-20:00.

Søkapport/vann/spor trening, arrangeres av RFK/NVK oppstart i midten av mai og fram mot Horveprøven. NB; Apportbevis påkrevd for å kunne delta.

Duetrening, under planlegging..

Sauedressur, arrangeres av RFK ved Jone Mossige, Arild Skeivik, Per Sandanger, estimert oppstart mai/juni.

Utstillingstrening, arrangeres av RFK`s utstillings komité i mai/juni.

Rypetelling, arrangeres av RFK 11 – 13. august.

Apportbevis, arrangeres av RFK i mars (apportkurset) og juni (Vann/spor).

Høstsamling (trening for jaktprøve), arrangeres av RFK ved Tom Soma 26.august i Sirdal.

Medlemskveld(er), arrangeres av RFK vår / høst / vinter.

Forslag til tema: Filmkveld, foredrag/debattkveld, Veterinær tema, Avl/oppdrett, etc.

+ informasjonskvelder for nye medlemmer i RFK.

 

Utstilling, jakt og apportprøver:

Jaktprøve vinter, Sirdal I, arrangeres av RFK, 18 – 19. februar.

Jaktprøve vinter, Sirdal II, arrangeres av RFK, 17 – 19. mars.

Utstilling, Ølberg, arrangeres av RFK 18. juni.

Apportprøve, Horve, arrangeres av RFK/NVK helgen 1 – 2. juli

Jaktprøve høst, Sirdal, arrangeres av RFK, 25 – 27. august.

Jaktprøve lavland, Forus, arrangeres av RFK 27 -29.oktober.

Klubbmesterskapet arrangeres i november.

 

Detaljert informasjon legges fortløpende ut på RFK`s hjemmeside så følg med!

Sandnes januar 2017 Erwin Kranzmann

RFK`s aktivitetsplan 2017
Rull til toppen