Informasjon om Årsmøtet 2017

Årsmøtet 2017 vil bli avholdt onsdag 8. mars.

arsmote

 

Valgkomiteen er godt i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret og komiteer. All aktivitet i RFK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. Det betyr at alle må være med å ta ansvar. Vær derfor positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere et verv. Alle får opplæring og det er lærerikt å se aktivitetene fra arrangørens side.

Det er fullt mulig for dere å foreslå kandidater, deg selv eller andre. Ta kontakt med valgkomiteens leder Toralf Ekrheim på mail toralfek@online.no Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato (1. februar).

Dere kan også foreslå saker som dere ønsker behandlet på årsmøtet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato (1. februar).

Styret innkaller til årsmøte senest 3 uker i forkant (15. februar).

Det er etablert en praksis at all årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side sammen med innkalling til årsmøtet.

Mvh Erwin Kranzmann

Leder RFK

 

Informasjon om Årsmøtet 2017
Rull til toppen