Respekter grensene for treningsterrenget og unngå tjuvtrening

Tilgang til trenings og prøveterreng i Sirdalen er avhengig av et godt samarbeid med grunneiere og personer som har ervervet bruksrett til terrengene.

Viser til  hundelovens § 8. Særlig om hundedressur, jakt og fangst

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.

Vi har fått melding fra dem som disponerer Suleskard, Flatstøl og Jonsdalen at de opplever at klubbens medlemmer tar seg til rette her.

Dersom styret får rapport om medlemmer som trener uten tillatelse i andre terreng (ref §8) kan de forvente en reaksjon fra styret.

Styret

Respekter grensene for treningsterrenget og unngå tjuvtrening
Rull til toppen