Lån/bidrag til Norsk Kennel Klub

På bakgrunn av den økonomiske situasjonen til NKK, ref. pressemelding 14.5.20 på NKK`s hjemmeside, har RFK mottatt henvendelse både fra NKK om mulig lån, og brev med vedlegg fra FKF vedrørende det eventuelle lån eller bidrag til NKK.

FKF har anmodet om at eventuelt lån/bidrag skjer samkjørt gjennom FKF på de forutsetninger som er lagt til grunn i det mottatte materiale, herunder bla mottakelse av oversikt fra NKK over likviditets-/kapitalbehov og at lån/bidrag begrenses til RFK`s  «overskuddslikviditet og at det ikke kommer i konflikt med dekning av ordinære utgifter».

Basert på dette, samt at styret i RFK den 12.5.20 ga FKF tilsagn om økonomisk støtte/bidrag til NKK, har styret besluttet å innstille på at RFK gir tilsagn om lån til NKK.

Styret legger herved ved orientering (RFK anbefaling om lån til NKK) og vedlegg fra FKF (Lån og støtte til NKK + Corona-bidrag fra NKK`s medlemmer)

RFK Anbefaling om lån til NKK  Lån og støtte til NKK  Corona-bidrag fra NKKs medlemmer

RFK styret ber om eventuell skriftlig tilbakemelding fra medlemmene innen lørdag 23. mai kl. 16.00 til styreleder.

 

Med vennlig hilsen

 Erwin Kranzmann

Leder RFK

Lån/bidrag til Norsk Kennel Klub
Rull til toppen