Kåringer av Årets hunder 2017

En lang prøvesesong er nå over og da gjenstår det bare levere inn prøveresultatene for sesongen 2017.

Nmedlemsmote-jan-2016ytt av året er at det nå foreligger nye statutter (godkjent på styremøte mars 2017). Disse statuttene ligger ute på hjemmesiden.

Vi ber om at alle som skal sende inn sine resultater laster ned vårt word skjema og sender dette ferdig utfylt, fortsatt i word, til oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no

Skannede og håndskrevne skjema ønskes IKKE, da dette betyr merarbeid for styret. Har du ikke word på din maskin så få hjelp av noen som har det.

Skjema finnes ved å klikke her: Årets_hund_2017

Det vil bli kåret beste hund i 7 klasser:

Årets UK hund

Årets AK hund

Årets skoghund

Årets hund VK

Årets hund utstilling

Årets hund Allround

Rogalands trofeet

Husk å skrive antall startede hunder hvis du har premiering i VK konkurranse, høystatusløp UK eller NM som har gått over flere dager.

Forutsetningen for å kunne oppnå premiering er at hunden skal eies av et medlem i RFK. Eier av hunden som får premie må ha vært medlem av RFK ved alle de anledninger som er grunnlag for premien.

Hunden skal ha deltatt på minst en konkurranse i klubbens regi (utstilling og/eller jaktprøve).

Fristen for innlevering er satt til 14 januar, så alle skal ha rikelig med tid til utfylling av skjema.

NB – husk å bruk rett epost adresse –  oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no

Kåringer av Årets hunder 2017
Rull til toppen