Informasjon om årsmøtet 2014

 

Årsmøtet 2014 i Rogaland FK vil arrangert tirsdag 4. mars.

Sted: «Løå te Geir», Sveinsvollvegen 120 på Voll
Tid: Tirsdag 4. mars kl  19.00

Alle medlemmer i RFK kan foreslå kandidater til styret og komiteer. Aktiviteten i RFK baserer seg på at alle medlemmer bidrar. Vår leder, Ellinor, ønsker avlastning fra ledervervet. Valgkomiteen henstiller alle om å fremme kandidater til dette vervet.

Valgkomiteen melder om at forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato (28. januar).

Sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig senest 3 uker før årsmøtet.

PS Vi gjør oppmerksom på at det like før jul ble annonsert feil dato (5. mars). Vi beklager dette.

Forslag til kandidater til valgene.

Informasjon om årsmøtet 2014
Rull til toppen